Home » Ders Notları » OPTİK İZOMERİ (OPTİKÇE AKTİFLİK)

OPTİK İZOMERİ (OPTİKÇE AKTİFLİK)

Organik bileşikteki karbon atomlarından en az birine dört değişik grup bağlanmış ise, bu karbon atomuna asimetrik karbon denir. Asimetrik karbon atomu taşıyan bileşiklere “optikçe aktif” bileşikler denir.

Asimetrik karbon atomları sp3  hibriti yapar. Bu karbon üzerine * işareti konularak gösterilir.

F
CH3 –C*– H
OH
Asimetrik    karbon  atomu bulunur ve bileşik   optikçe aktiftir.
H
OH – C – OH
CH3
Asimetrik Karbon atomu yoktur. Bundan dolayı   bileşik optikçe aktif değildir.

                                                                                                                                                                                                                

Optikçe aktif bileşikler polarize ışık düzlemine etki ederek ışık düzlemini sağa ya da sola çevirirler.

Optikçe aktif bileşiklerin aynadaki görüntüleri çakışmaz. Kendi ayna görüntüsüyle çakışmayan bir moleküle asimetrik (kiral) molekül denir. Asimetrik molekül ve bunu ayna görüntüsünün her birine enantiyomer denir.

 

 

 

 

 

Optikçe aktif moleküllerin sulu çözeltileri optikçe aktiflik gösterir. Polarize ışığı sağa (D izomeri) veya sola (L izomeri) çeviren izomerleri eşit miktarda bulunduran karışıma rasemik karışım denir. Rasemik karışımlar polarize ışığı kırmaz.

 

 

 

 

 

NOT: Optikçe aktif bileşiklerin optik izomeri sayısı 2n formülüyle bulunur. “n” asimetrik karbon sayısıdır.

Optik izomerin hemen hemen tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır.

 

 

Word Dosyası olarak indir:

OPTİKÇE AKTİFLİK


Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir